Nieuwsbrief november 2019
kerkhof augsbuurt.jpg De kerk van Augsbuurt is de eerste kerk die door de Stichting werd overgenomen, in 1971. 

Al bijna 50 jaar zorg voor kerken

In de afgelopen bijna 50 jaar zijn 52 kerken, 7 kerkhoven en 2 klokkenstoelen aan onze zorg toevertrouwd. Dat is een grote verantwoordelijkheid én een grote eer. Volgend jaar bestaat onze Stichting 50 jaar. Dat gaan we natuurlijk volop vieren. We lichten in deze Nieuwsbrief een heel klein tipje van de sluier op. En we hebben nog veel meer te melden. Veel leesplezier, en stuur deze Nieuwsbrief vooral door naar vrienden en bekenden!


50 jaar: een tipje van de sluier

IMG_5803.jpg

Het werk van de Stichting Alde Fryske Tsjerken kan allemaal doorgaan dankzij de trouwe steun van donateurs, fondsen en de overheden. En natuurlijk dankzij de enthousiaste inzet van vele honderden vrijwilligers, die lokaal én op kantoor ons werk mogelijk maken. Voor al deze betrokkenen vieren we in 2020 feest. We hebben een gevarieerd programma samengesteld, met ‘voor elk wat wils’. Het overkoepelende thema dit jaar is: ‘Jouw kerk, jouw verhaal’. Want het zijn – naast de stenen en het interieur – juist de verhalen die onze kerken zo bijzonder maken.

Het volledige programma maken we bekend in ons magazine van december. Als u donateur bent, ontvangt u dit magazine medio december op de mat. Als u nog geen donateur bent, dan kunt u dat hier worden. U ontvangt dat magazine dan natuurlijk ook.

In hoofdlijnen ziet het programma er als volgt uit:

Januari Tentoonstelling in het Fries Museum
Maart Serie uitzendingen van Omrop Fryslân (FryslânDok)
Maart Symposium ‘Lief en leed door de eeuwen heen’ in de Grote Kerk Leeuwarden, met presentatie van boek over de 52 kerken van de Stichting.
Mei Open Kerkendag: al onze kerken open voor het publiek
Juni Bijzondere donateursexcursie met boottocht in de Friese zuidwesthoek
Augustus Excursie langs kerken in Ost-Friesland
November Afsluitend feest met vrijwilligers en jubilerende donateurs
Hele jaar door Feestactiviteiten in onze 52 kerken


Verhalenwedstrijd: we zijn benieuwd naar uw verhaal!

fdlogo.jpg

De Stichting Alde Fryske Tsjerken en het Friesch Dagblad organiseren samen een verhalenwedstrijd. Aanleiding is het 50-jarig jubileum. Het FD en de Stichting hopen dat veel mensen hun verhaal willen delen.

Hoofdredacteur Ria Kraa: ‘Kerken zijn niet alleen staaltjes van architectuur en geschiedenis, het zijn de behuizingen van het Grote Verhaal van God en de ‘kleine’ verhalen van mensen. Alles wat mensen in de kerk horen en beleven en meenemen naar huis kleurt hun levens en toetst hun overtuigingen. Bedoeling is zo veel mogelijk mooie verhalen te verzamelen over geloof, hoop en liefde. En troost, twijfel, vreugde en verdriet.'

De Stichting en de krant nodigen iedereen uit om te graven in het geheugen en verhalen op te duikelen die leven in en om de kerk hebben verrijkt en gesteund. Kraa: ‘Verhalen over ontmoetingen of gebeurtenissen in uw gemeente die u vreugde, verdieping, troost, verandering van inzicht of misschien ook twijfel hebben gegeven of die op wat voor andere manier dan ook maar geraakt hebben. U bent misschien op één speciaal moment bijzonder geroerd geraakt, u heeft een prachtige anekdote of onwaarschijnlijk vertelsel, u weet van hoe grote betekenis deze koster of gene predikant, ouderling zus of diaken zo is geweest.

De mooiste verhalen worden in maart gepubliceerd in de krant en in kerkblad Geandewei. Ook komen de verhalen op de website van onze Stichting. In het jubileumjaar zullen op verschillende momenten ook verhalen voorgelezen worden in kerken.

Verhalen kunnen voor 15 januari gestuurd worden naar secretariaat@frieschdagblad.nl of naar info@aldefrysketsjerken.nl


Kerk van Wânswert overgenomen

20190927_200818.jpg

Op vrijdag 27 september 2019 nam de Stichting Alde Fryske Tsjerken de kerk van Wânswert over. Een bijzondere en indrukwekkende avond, waarmee het eigenaarschap van de kerk wisselde. Het was emotioneel, maar ook mooi: Wânswert is ervan overtuigd dat het beheer van de kerk bij de Stichting in goede handen is.

Op deze pagina vindt u een aantal van de foto's die op de bewuste avond zijn gemaakt en een bijzonder gedicht dat werd voorgelezen.


Nieuw boek over de terp van Hegebeintum

hegebeintum.jpg

In 2015 werd tijdens werkzaamheden aan de toren in Hegebeintum archeologisch onderzoek uitgevoerd in deze hoogste terp van Friesland. Hegebeintum is ernstig aangetast door de commerciële afgravingen rond het begin van de 20ste eeuw, en er is weinig bekend over de bewonings­geschiedenis van deze oude terp.

Dit onderzoek is weergegeven in een nieuwe uitgave van de Vereniging voor Terpenonderzoek, in samenwerking met de Stichting Alde Fryske Tsjerken, de Provinsje Fryslân, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Terpencentrum van het Groninger Instituut voor Archeologie (Rijksuniversiteit Groningen).

Het boek is gewijd aan de resultaten van het nieuwe onderzoek, én aan een beschrijving en interpretatie van de vondsten die indertijd bij de afgravingen zijn gedaan, met name die uit het vroegmiddeleeuwse grafveld. Dat kreeg indertijd al veel publiciteit dankzij de inspanningen van P.C.J.A. Boeles, de conservator van het Fries Museum.

Samen geven de verschillende bijdragen een overzicht van de bewoningsgeschiedenis van Hegebeintum, en tegelijk ook van de vele verschillende facetten van de moderne archeologie, van het inventariseren en interpreteren van oude vondsten tot chemisch en microscopisch onderzoek van bodemlagen.

Het boek werd op 19 oktober gepresenteerd in de kerk van Hegebeintum. Namens de Stichting kreeg medewerker Gerko Last het eerste exemplaar overhandigd van Egge Knol, voorzitter van de Vereniging voor Terpenonderzoek.

Het boek is verkrijgbaar via de webwinkel van de Stichting Alde Fryske Tsjerken.


Bijzonder drukke donateursdag in Leeuwarden

Opening door de voorzitter  b.jpg

De noodzaak voor de Stichting Alde Fryske Tsjerken om kerken over te nemen blijft en zal de komende jaren ook stijgen. Dat zei voorzitter drs Jan Kersbergen zaterdag 2 november tijdens de jaarlijkse donateursbijeenkomst van de Stichting. Deze werd gehouden in de Grote- of  Jacobijnerkerk in Leeuwarden. De bijeenkomst was met 250 mensen bijzonder druk bezocht. 

'Over het algemeen hebben we niet te klagen over de belangstelling voor onze donateursbijeenkomst', opende Kersbergen zijn toespraak. 'Maar vandaag overtreft het alle verwachtingen. Vast en zeker omdat Theo Jellema een lezing met aansluitend een orgelconcert verzorgt.'

Kersbergen ging in zijn toespraak in op de verwachte leegstand van kerken in de toekomst. 'Wat zijn nu de verwachtingen voor de komende 10 jaar? Onlangs heeft de gemeente Sudwest Fryslân een kerkenvisie gepresenteerd. Deze gemeente telt 160 kerken, daarvan is de helft rijksmonument. In Sudwest Fryslân verwacht men dat in de komende 10 jaar 33 kerken, monumenten en niet-monumenten, worden afgestoten. Als je dat doortrekt naar heel Fryslân, verliezen tot 2029 meer dan 100 kerken hun kerkelijke functie.'

De Stichting is er met een kleine, maar deskundige staf klaar voor om belangrijke monumentale kerken over te nemen, aldus Kersbergen. 'Wij hebben al 49 jaar een kerkenvisie.'

Tijdens de donateursbijeenkomst gaf de bekende organist Theo Jellema een lezing en natuurlijk bespeelde hij ook het prachtige orgel in de kerk. 


Bent u al donateur?

word_donateur.jpg

Bent u al donateur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken? Zo ja, dan zijn we daar bijzonder blij mee. Bent u nog geen donateur? Dan is dit het moment om donateur te worden. Dat kost slechts 17,50 euro per jaar!

Als u nu donateur wordt, ontvangt u het boek De Friese Elfkerkentocht van prof. dr. Justin Kroesen cadeau. In dit boek neemt hij de lezer mee langs elf schitterende Friese dorpskerken waarin nog een gaaf zeventiende- of achttiende-eeuws interieur bewaard is gebleven. Het boek is drietalig (Nederlands, Engels en Duits) en is uitgegeven door de Stichting Alde Fryske Tsjerken in samenwerking met Uitgeverij Wijdemeer.

Word nu donateur via deze link.