Nieuwsbrief Maart 2019
IMG_2850.JPG De ridderbeelden in Holwerd. Op 29 maart vindt de onthulling plaats. 

Welkom in onze kerken, er is veel te doen!

In de komende periode staan er veel festiviteiten op de stapel in de oude Friese kerken. Het bruist van de activiteiten en prachtige gebeurtenissen. Daar willen we graag samen met onze vrienden en donateurs bij stilstaan. U bent van harte welkom om onze feesten mee te vieren.


Onthulling en lezing ridderbeelden Holwerd

IMG_2784.JPG

Op 29 maart 2019 worden de de ridderbeelden in de Sint Willibrorduskerk van Holwerd onthuld door Kris Callens, directeur van het Fries Museum. Tijdens die bijeenkomst is er ook een lezing door Prof. dr. Yme Kuiper over de Adellijke memoriecultuur in Friesland in de Gouden Eeuw. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Tien jaar geleden nam de Stichting Alde Fryske Tsjerken de Sint Willibrorduskerk in Holwerd in eigendom over van de Hervormde Gemeente Holwerd. Bij die gelegenheid pleitte ons algemeen bestuurslid Sytse ten Hoeve voor de terugkeer van de ridderbeelden van de familie Van Aylva naar de kerk waar ze ooit voor gemaakt waren.

Tien jaar na de overname kunnen we de wens van de op 1 januari 2016 overleden Sytse ten Hoeve in vervulling laten gaan. De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft de beide beelden in langdurig bruikleen gekregen van het Fries Museum en laten terugplaatsen in de Sint Willibrorduskerk.

Programma

Het officiële gedeelte begint om 15.00 uur, vooraf is er gelegenheid om een kop koffie te drinken
* Welkom door Jan Kersbergen, voorzitter Stichting Alde Fryske Tsjerken
* Lezing door Yme Kuiper, em. bijzonder hoogleraar Faculteit Letteren, RU Groningen
* Onthulling door Kris Callens, directeur Fries Museum, Leeuwarden
* Hapje en drankje na afloop

Aanmelden

In verband met de catering wordt u verzocht om zich vooraf aan te melden. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 26 maart 2019 via info@aldefrysketsjerken.nl of telefoon: 058-2139666


Bijeenkomst over restauratie van de rouwborden in Hegebeintum

1.jpg

In de kerk van Hegebeintum is restaurator Randolph Algera van Art Decor uit Heerenveen net klaar met de restauratie van de zestien rouwborden. Een bijzondere klus, die met veel precisie is uitgevoerd. Alle zestien rouwborden vroegen om een aparte behandeling. Er moest vooral veel schoongemaakt worden. Maar ook werd er veel met bladgoud en verf gewerkt. Nu het werk klaar is, blijkt des te meer hoe prachtig de rouwborden zijn.

Op donderdagmiddag 4 april organiseert de Stichting een bijeenkomst, waarin Algera uitleg zal geven over de restauratie en de wandborden. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mailtje te sturen naar info@aldefrysketsjerken.nl, met als onderwerp 'Hegebeintum'. Wees er snel bij!

Programma:

15.00 uur Inloop met koffie/thee in bezoekerscentrum Stichting Terp Hegebeintum
15.30 uur Welkomstwoord door Gerko Last, directeur a.i. van de Stichting Alde Fryske Tsjerken
16.00 uur Rondleiding kerk Hegebeintum door restaurateur Randolph Algera van Art Decor
16.45 uur Afsluiting 
Gezellige nazit met een hapje en een drankje


Zaterdag 16 maart: voorjaarsexcursie

grutte tsjerke.jpg

Ternaard, Nes (Dongeradeel) en Metslawier. In deze drie dorpen in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân nodigt de excursiecommissie u op zaterdag 16 maart 2019 uit voor een bezichtiging van drie fraaie kerken. Deze zijn tussen 11.30 en 17.00 uur voor ieder gratis toegankelijk. De excursiecommissie verzorgt lezingen en rondleidingen. Wie met de bus langs de drie kerken wil reizen, wordt een dagarrangement aangeboden. U bent welkom.

U kunt hier veel meer lezen over deze voorjaarsexcursie.


Laatste uitvoering van 'Libbene Stiennen'

piter.jpg

Op vrijdagavond 5 april brengt Piter Wilkens samen met zijn vaste begeleiders Ytzen Peterson en Willo de Bildt voor de laatste keer het programma “Libbene Stiennen” ten tonele.

In 2015 heeft Piter Wilkens de muziekvoorstelling Libbene Stiennen gemaakt ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Libbene Stiennen is een lofzang geworden op de authentieke middeleeuwse dorpskerk en de belangrijke, onmisbare plek van de ‘tsjerke’ in het Friese landschap. Pareltjes, door Piter op luchtige wijze aan elkaar gesproken.

Deze laatste uitvoering is in de Lawei in Drachten. Kaarten zijn hier te reserveren.