Nieuwsbrief Juli 2019
AA Dedgum Kerkgebouw.JPG De kerk van Dedgum; decor van de gezamenlijke activiteit van Tsjerkepaad en de Stichting Alde Fryske Tsjerken 

De kerken zijn open!

De zomer staan tijdens Tsjerkepaad meer dan 250 kerken open voor het publiek op zaterdagmiddag. Ook veel van onze kerken doen daaraan mee. We werken al vele jaren met veel plezier samen met Tsjerkepaad. In deze Nieuwsbrief leest u ook alles over onze gezamenlijke activiteit, aanstaande zaterdag. Zien we u in Dedgum?


13 juli: gezamenlijke activiteit met Tsjerkepaad in Dedgum

logo-tsjerkepaad.jpg

Tsjerkepaad en de Stichting Alde Fryske Tsjerken organiseren op 13 juli een bijzonder gezamenlijk programma. Dit programma vindt plaats in de geheel vernieuwde kerk van Dedgum. Er is uiteraard de mogelijkheid om deze kerk van binnen en buiten te bekijken. Om 15.00 uur begint het programma met bijdragen van Bert Looper (directeur van Tresoar) over ‘kerk en kunst’ en Jannie Brandsma (muziek en zang). Gerko Last van de Stichting Alde Fryske Tsjerken zal vertellen over de restauratie en vernieuwing van het kerkgebouw. De toegang is gratis. Van harte welkom.

Programma:

Kerk open voor bezoekers vanaf 13.30 uur
Vanaf 14.30 uur ontvangst met koffie/thee
15.00  uur           Opening door Gerrit Groeneveld
15.10                  Verhaal over de kerk door Gerko Last
15.30 uur            Muzikaal intermezzo door Jannie Brandsma
Aansluitend pauze met koffie/thee/fris
16.00 uur            Lezing Bert Looper: kunst in de kerk
16.30 uur            Ruimte voor vragen
16.45 uur            Afsluiting door Joke Bakker, impresario Alde Fryske Tsjerken
Van harte welkom / tige wolkom!


Najaarsexcursie op 5 oktober 2019

AA Schalsum kerkgebouw.JPG

Op zaterdag 5 oktober organiseert de excursiecommissie een excursie langs drie kerken in Harlingen, Schalsum en Franeker. Kerken met een rijke en interessante geschiedenis op prachtige locaties. De lezing en de rondleiding in de kerken worden verzorgd door de excursiecommissie. Wie met de bus langs de drie kerken wil reizen, wordt een dagarrangement aangeboden. U bent van harte welkom.

Er zijn in de drie kerken doorlopend rondleidingen en lezingen over het kerkgebouw. Lezingen vinden in ieder geval plaats op de volgende tijden: (±) 11.45 u., 13.45 u. en 15.00 u. De excursie wordt rond 16.00  uur in de Martinikerk te Franeker afgesloten met een hapje en een drankje.

Veel meer informatie vindt u op onze website.


Alvast in uw agenda: donateursbijeenkomst op 2 november!

50.jpg

De jaarlijkse donateursbijeenkomst wordt dit jaar gehouden op zaterdag 2 november. Houdt u deze dag alvast vrij in uw agenda? Op deze bijeenkomst praten we u bij over allerlei nieuwe ontwikkelingen binnen onze Stichting, en hebben we uiteraard ook aandacht voor de viering van ons 50-jarig jubileum in 2020.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

14.00 – 15.00 uur Donateursvergadering
15.15 – 16.30 uur Lezing Theo Jellema met aansluitend of tussendoor orgelspel/concert

Locatie: Grote- of Jacobijnerkerk Leeuwarden

Hou onze website en uw (digitale) brievenbus in de gaten voor meer informatie.


Bent u al donateur?

donateur.jpg

Bent u al donateur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken? Zo ja, dan zijn we daar bijzonder blij mee. Bent u nog geen donateur? Dan is dit het moment om donateur te worden. Dat kost slechts 17,50 euro per jaar!

Als u nu donateur wordt, ontvangt u het boek De Friese Elfkerkentocht van prof. dr. Justin Kroesen cadeau. In dit boek neemt hij de lezer mee langs elf schitterende Friese dorpskerken waarin nog een gaaf zeventiende- of achttiende-eeuws interieur bewaard is gebleven. Het boek is drietalig (Nederlands, Engels en Duits) en is uitgegeven door de Stichting Alde Fryske Tsjerken in samenwerking met Uitgeverij Wijdemeer.

Word nu donateur via deze link.