Nieuwsbrief Mei 2019
opendag.jpg Zaterdag 25 mei van 10.00 tot 16.00 uur houdt de Plaatselijke Commissie van de gerestaureerde kerk van Dedgum een Open Dag. 

Welkom in Dedgum!

De kerk van Dedgum is in het afgelopen jaar compleet gerestaureerd. De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft er voor ongeveer acht ton in geïnvesteerd. Het resultaat is een prachtige kerkzaal, met dorpshuis-functie, Bêd & Brochje én een uitkijkpunt vanaf de toren. Een bijzonder staaltje herbestemming. Op vrijdag 24 mei is de officiële heropening voor genodigden. Op zaterdag 25 mei is er van 10.00 tot 16.00 uur een Open Dag voor alle belangstellenden. U bent daarbij van harte welkom!


De kerk van Dedgum straalt weer!

P1080322.JPG

De Stichting Alde Fryske Tsjerken nam de kerk van Dedgum in 2014 over. Het gebouw was destijds in bijzonder slechte staat en werd wel ‘de laatste kerkelijke ruïne van Fryslân’ genoemd. Meteen werd er begonnen met het maken van plannen, in nauw overleg met het dorp. De grote vraag was: waar zou het dorp behoefte aan hebben?

Die vraag werd neergelegd bij Dorpsbelang. Het antwoord was duidelijk: er was geen vergaderlocatie in het dorp en de kerk zou daarvoor geschikt zijn. Deze zou multifunctioneel gebruikt kunnen worden, zoals voor bijvoorbeeld dorpsfeesten, verjaardagpartijen, oud- en nieuw en de nieuwjaarsborrel.

Daarnaast zou de kerk kunnen dienen als slaapplaats. Met een landschap zoals dat van de omgeving van Dedgum, zou het ook leuk zijn als er vanuit de toren over het Friese landschap heen gekeken kon worden. Bij helder weer is daarvandaan zelfs het IJsselmeer te zien.

Onder leiding van Architectenbureau Kijlstra Brouwer werd een restauratie- en herbestemmingsplan ontwikkeld, opnieuw in nauw overleg met het dorp en met Doarpswurk Fryslân. Daarna ging de fondsenwerving van start. De provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân waren enthousiast en betaalden mee, evenals een aantal fondsen en donateurs van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Binnen afzienbare tijd was het geld beschikbaar, mede dankzij de grote inzet tijdens de fondsenwerving van inwoners van Dedgum. Ook heeft de Stichting hulp gekregen van Doarpswurk.

Het gehele exterieur en interieur werd gerestaureerd. Daarvoor stond de kerk maandenlang in de steigers. Zoveel mogelijk oude materialen werden hergebruikt. Bijzonder aan de herbestemming is dat de kerkzaal 1,5 meter korter is gemaakt. Daarmee werd ruimte gemaakt voor een grotere hal, die tegelijkertijd als vergaderlocatie kan worden gebruikt. Om die muur te verplaatsen moest ook het hele orgel 1,5 meter opschuiven: een ingreep die zonder problemen werd uitgevoerd.

In de toren werd een Bêd & Brochje gerealiseerd. Daarvoor was het ook nodig om een toilet te plaatsen. Hiervoor werd buiten de kerk een ‘baarhokje’ gereconstrueerd, waarin nu een toilet zit: een bijzondere knipoog naar het baarhokje dat er ooit stond.


Hardoff-orgel klinkt weer in de Johanneskerk Britsum

britsum.jpg

Op zondag 19 mei is het geheel gerestaureerde orgel van Britsum weer in gebruik genomen. Directeur Bert Yedema van orgelmakerij Bakker & Timmenga heeft verteld wat er zoal onder handen is genomen en orgeladviseur Theo Jellema heeft middels vier prachtige muziekstukken van onder anderen Georg Philipp Telemann en Louis-Nicolas Clerambault laten horen welke mogelijkheden het orgel nu heeft. Dat het goed klonk werd beaamd door de genodigden en belangstellenden die in grote getale aanwezig waren. De kerk zat nagenoeg vol.

Enkele jaren geleden bleek dat het orgel aan een restauratie toe was. Het plan hiervoor werd gemaakt door adviseur Theo Jellema. Hij constateerde dat ‘het orgel materieel zeer goed bewaard is gebleven’, maar dat het wel ‘in zeer slechte staat verkeerde’. 

De fondsenwerving hiervoor ging in 2016 van start. Dit is in nauwe samenwerking gegaan tussen de Stichting Alde Fryske Tsjerken en de Plaatselijke Commissie in Britsum. Dankzij deze gemeenschappelijke inspanning én hulp van vermogensfondsen kon het werk in 2018 daadwerkelijk beginnen. We zijn blij dat het werk nu af is. Het orgel kan nu tijdens de erediensten en tijdens concerten weer goed gebruikt worden

Onze Plaatselijke Commissie in Britsum organiseert op zaterdag 25 mei een open middag voor orgelliefhebbers. Er was gelegenheid voor maximaal zes personen om het orgel te bespelen.

 


2020: 50 jaar SAFT!

Augsbuurt.jpg

Er wordt op kantoor hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het Jubileum in 2020. Dan bestaat onze Stichting 50 jaar. We stellen een breed en toegankelijk programma samen, waardoor we het feest met een groot aantal mensen door de hele provincie hopen te vieren.

Onderdelen van het Jubileumjaar zijn: een bijzondere expositie in het Fries Museum, een documentaireserie van FryslânDok over onze Stichting en de Friese kerken, een symposium in de Grote Kerk in Leeuwarden, een verhalenwedstrijd, speciale jubileumactiviteiten van onze Plaatselijke Commissies, een speciale pelgrimagetocht langs kerken, de uitgave van het boek ‘Levende Stenen’ en een speciale uitgave van ons magazine. Als afsluiting houden we een mooi feest voor onze donateurs en vrijwilligers. We hebben er nu al zin in!


Bent u al donateur?

donateur.jpg

Bent u al donateur van de Stichting Alde Fryske Tsjerken? Zo ja, dan zijn we daar bijzonder blij mee. Bent u nog geen donateur? Dan is dit het moment om donateur te worden. Dat kost slechts 17,50 euro per jaar!

Als u nu donateur wordt, ontvangt u het boek De Friese Elfkerkentocht van prof. dr. Justin Kroesen cadeau. In dit boek neemt hij de lezer mee langs elf schitterende Friese dorpskerken waarin nog een gaaf zeventiende- of achttiende-eeuws interieur bewaard is gebleven. Het boek is drietalig (Nederlands, Engels en Duits) en is uitgegeven door de Stichting Alde Fryske Tsjerken in samenwerking met Uitgeverij Wijdemeer.

Word nu donateur via deze link.