Nieuwsbrief Februari 2020
Bijlage 5, foto kerk Leeuwarden 01.JPG De Grote- of Jacobijnerkerk in Leeuwarden, decor van het symposium op 20 maart 2020 

50 jaar Alde Fryske Tsjerken

De Stichting Alde Fryske Tsjerken bestaat 50 jaar. Dat is reden om even bij stil te staan. Bij de 52 kerken, 7 begraafplaatsen en 2 klokkenstoelen die we mochten overnemen. Bij de mooie rol die we spelen in Fryslân. Maar natuurlijk kijken we ook vooruit: hoe ziet de toekomst van het Friese kerkelijke erfgoed eruit? In deze nieuwsbrief staat ons symposium op 20 maart centraal. We nodigen u daar van harte voor uit. En binnenkort vertellen we graag meer over alle activiteiten dit jaar. Bent u alvast nieuwsgierig? Kijk dan op onze site.


Lief en leed door de eeuwen heen

Prof. dr S

Op 20 maart 2020 wordt in de Grote- of Jacobijner Kerk in Leeuwarden het symposium ‘Lief en leed door de eeuwen heen’ gehouden. Dit symposium staat geheel in het teken van monumentale kerken in Fryslân.

Sprekers zijn onder meer historicus prof. dr. Hans Mol, verbonden aan de Fryske Akademy en prof. dr. Sible de Blaauw, hoogleraar Vroegchristelijke kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Andere sprekers zijn voorzitter drs. Jan Kersbergen en prof. dr. Herman Pley, hoogleraar historische Nederlandse letterkunde.

Het programma voor deze dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:

9.30 uur Inloop
10.00 uur Opening en Welkomstwoord
10.15  - 12.15 uur Prof. dr. Sible de Blaauw, prof. dr Hans Mol en prof. dr Gilles de Langen
12.15 Lunch in Atrium Natuurmuseum

13.30 Start middagprogramma
13.45 Presentatie boek 'Levende stenen'
14.00 Presentatie jongerenfilm, Rondetafelgesprek en lezing Herman Pleij
16.30 uur Afsluiting

Download hier het volledige programma


Rondetafelgesprek

Bijlage 2.7.1 foto LGrootswagers 5.jpg

In het middagprogramma vindt er een rondetafelgesprek plaats. Daaraan nemen deel: Frank Strolenberg van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Lilian Grootwagers van het Future for Religious Heritage en vertegenwoordigers van de Provincie Fryslan en de gemeente Súdwest-Fryslân. Op de foto Lilian Grootswagers.


Jongeren en de kerk

Bijlage 2.5.0 studenten NHL.JPG

Ook jongeren worden bij het symposium betrokken. Vier studenten van NHL/Stenden maakten een mini-documentaire over hoe Friese jongeren aankijken tegen de monumentale kerken. Op het symposium presenteren ze het eindresultaat. De vier betrokken studenten zijn Renske Keulen, Ananda Datema, Jildou Tolsma en Annouk Postma.


Praktische informatie

Kaartje Grote Kerk.jpg

Adresgegevens Grote Kerk:
Bredeplaats 4, 8911 EP Leeuwarden
Parkeermogelijkheid bij Parkeergarage Oldehove of Parkeergarage Hoeksterend.

Kosten

Deelname aan deze dag is gratis.
 
Lunch

De lunch vindt plaats in het nabijgelegen Natuurmuseum Fryslan.
Adres: Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden.
De afstand van de Grote Kerk naar het Natuurmuseum bedraagt ongeveer 300 meter.

Het volledige programma van de dag met alle sprekers vindt u hier.


Aanmelden

aanmelden.jpg

Opgeven voor dit symposium kan via www.symposium-stichtingaldefrysketsjerken.nl 

Geeft u zich zo snel mogelijk op? Bedankt!