Nieuwsbrief Oktober 2020
Kerkconcert_L.jpg  

Samen staan we sterk

In tijden van crisis groeit de saamhorigheid. Daar waar (grote) bijeenkomsten en sociale contacten door corona worden beperkt, groeit de wil om samen de schouders eronder te zetten en vol te houden. We moeten hier doorheen en dat kan alleen samen.

Als stichting vinden we het belangrijk om de adviezen en richtlijnen van de Rijksoverheid op te volgen. Dit heeft helaas tot gevolg dat de donateursbijeenkomst in november dit jaar niet door kan gaan. U merkt ook dat er veel is veranderd de afgelopen tijd. Veranderingen kennen ook positieve gevolgen, want de stichting heeft een nieuwe directeur: Hester Simons uit Leeuwarden. Dat en meer leest u in deze nieuwsbrief.

Laat de saamhorigheid overleven, want samen staan we sterk. Blijf gezond en pas goed op uzelf en uw naasten. Veel leesplezier.


Hester Simons nieuwe directeur

Hester Simons.jpg

Onze stichting heeft vanaf 19 oktober een nieuwe directeur. Hester Simons (45) uit Leeuwarden wordt het nieuwe boegbeeld van onze organisatie. “Ik wil graag bouwen aan een mooie toekomst voor de stichting en genieten van nieuwe horizonten met vertrouwde kerktorens.”

Simons is geboren en getogen in Friesland. Ze groeide op in Heeg als dochter van beeldend kunstenaar Gerrit Terpstra. Hij werkte en exposeerde in de kerk van Ginnum. Zo maakte ze van jongs af aan al kennis met de kerken van onze stichting. “De Friese kerktorens vormden in mijn jeugd vertrouwde bakens. Het historisch erfgoed heeft een bijzondere plek voor mij.”

Simons hoopt een belangrijke rol te vervullen bij het behoud van de monumentale kerken in Friesland, maar ook bij het ontwikkelen van nieuwe gebruiksfuncties voor deze historische kerken. Ze gaat verder invulling geven aan het motto van de stichting: levende stenen. Daarbij hoopt ze ook de jongere generaties te betrekken. “Zij kijken op een andere manier naar erfgoed.”

Simons volgt Gerhard Bakker op. Hij is tien jaar directeur geweest van de stichting.


Donateursbijeenkomst gaat helaas niet door

Opening door de voorzitter  b.jpg

Zoals ieder jaar stond ook voor dit jaar weer een donateursbijeenkomst gepland. Vanwege de coronamaatregelen kan deze bijeenkomst helaas niet doorgaan. In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum van 30 personen. Wij willen uiteraard graag iedereen de mogelijkheid bieden om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn, en dat kan met deze maatregelen helaas niet.

We vinden het erg jammer, maar veiligheid en gezondheid staat voorop. Wij volgen de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de Rijksoverheid. We hopen eind volgend jaar weer een mooie donateursbijeenkomst voor iedereen te kunnen organiseren.


Coronaprotocol uitgebreid met mondkapjesadvies

Mondkapjes.jpg

Zoals u in de vorige nieuwsbrief (juni) al kon lezen neemt de Stichting Alde Fryske Tsjerken maatregelen om niet bij te dragen aan de verspreiding van het coronavirus. Wij hebben een protocol opgesteld om richtlijnen te bieden voor de veiligheid van onze vrijwilligers en bezoekers van onze kerken.

Aan het protocol voegen we nu het advies van de Rijksoverheid toe tot het dragen van mondkapjes in openbare binnenruimtes, dus ook in kerken en andere monumentale panden. Bent u in de buurt van een kerk en deze is geopend, stap gerust naar binnen als het niet druk is en volg de richtlijnen op. Wij beseffen dat een moment van rust en bezinning in deze tijden heel belangrijk zijn.
Wij hebben de richtlijnen voor vrijwilligers en bezoekers nog een keer voor u op rij gezet.

Coronaprotocol Stichting Alde Fryske Tsjerken (PDF document)


Heeft u onze jubileumcadeaus al gezien?

paraplu blauw 2.jpg

Wist u dat wij op de website aldefrysketsjerken.nl in onze webwinkel allerlei leuke jubileumcadeaus hebben? U vindt daar pennen, mokken, een t-shirt, sleutelhanger en paraplu van ons jubileumjaar: 50 jaar Stichting Alde Fryske Tsjerken. Klik op het kopje webwinkel en ga dan naar jubileum.

Daarnaast vindt u in onze webwinkel ook allerlei boeken, cd’s, en wandtegels. Kortom: zeer leuk en informatief materiaal van en over onze stichting.